Pelletkvalitet i Råd & Rön

Pelletkvaliteten är inte så jämn som den borde, visar vår fältundersökning.
Dessutom smulas pelletar ofta sönder på sin väg mellan fabrik och pelletpanna.
Det kan innebära onödiga problem med driften och göra dem mindre effektiva.

Kort om testet

Att elda med pellet blir 40–50 procent billigare än el eller olja.
Det är också bättre för miljön.
Pellet tillverkas av skogsindustrins restprodukter,
mest sågspån och bark, som pressas ihop till stavar.

Vi har undersökt pelletinnehållet från 12 fabriker och besökt 18 användare.
När det gäller innehållet finns en svensk standard som ska uppfyllas:
värmevärde, volymvikt, askinnehåll, fukthalt, finandel och asksmälttemperatur.
Alla tillverkare – utom en importerad – håller sig inom standardens gränsvärden,
men variationerna är stora och beror på råvarorna.
Det innebär i praktiken att användaren kan få besvär med intrimning
och störningar i driften vid varje ny leverans.

Äfab, som utfört undersökningen,
anser att standarden är alldeles för vek och borde skärpas,
med tydligare gränsvärden både uppåt och nedåt.
Pellettillverkarna borde dessutom varudeklarera sina produkter.
En köpare bör fråga efter en analys av innehållet och kontrollera
att pelletarna har så hög volymvikt och så låg askhalt som möjligt
och en asksmälttemperatur som är över 1300 grader.

En sort i testet överskrider gränsvärdet för askhalten.
I kombination med låg asksmälttemperatur innebär det att brännaren
troligtvis behöver tillsyn och rengöring varje dag.
Den sorten, och en annan från Baltikum, har importörerna dock slutat att sälja.

Kontrollera innehållet och jämför.
En normal villa eldar 5–6 ton pellet varje år
och kan beställa från cirka 30 fabriker spridda över Sverige.
Pellet levereras i små eller stora säckar eller från en bulkbil,
som blåser lösviktspellet in i förrådet.
Bulk är billigare än säck.

Ofta smular sig pelletarna,
vilket kan leda till problem med transportskruvens matning,
ge stopp i brännaren och ett dammigt pannrum.
Driftstoppen ger även högre miljöutsläpp.
Av 18 användare var det bara 3 med helautomatiska anläggningar
och färdigköpta förråd som inte hade problem med skruvmatningarna eller driften.
Den nya tekniken klarar en större andel småfraktioner.

Ett testmoment var att undersöka pelleten vid sex av fabrikerna.
Därefter togs nya prover hos några användares pelletpannor – från samma leverans.
Det visade sig att andelen finfraktioner alltid ökade,
i ett fall från cirka 0,5 procent till närmare 10 procent.

När pelleten med högt tryck blåses in från en bulkbil
smulas den mer än om förrådet fylls från en säck.
Bränslet smulas delvis också i matarskruven.

Viktigt hur pelleten förvarasPelletförrådet bör vara 6–7 kubikmeter stort,
så att 3 ton pellet kan rymmas, den minsta bulkvikt man får beställa fraktfritt.
Förrådet kan finnas i källaren eller i uthus
och tar betydligt större volym än en oljetank.

Förrådet måste konstrueras och ventileras rätt.
Undersökningen visar att det är svårt att göra ett bra förråd själv
och att ihopplock av delar ofta leder till svårigheter.
Av säkerhetsskäl är det bättre att köpa ett helt färdigt system,
även om de också kan ha brister.