Fakta om pellets

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 5-12 mm.

Data pellets:

Torrhalt ca.92%
Askhalt< 0,7%
Volymvikt ca.650 kg/m3s
Energiinnehåll ca.4.8 kWh/kg
1 m³ olja = ca2 ton pellets
Svensk standard SS18 71 20

Pellets transporteras storskaligt som lösvara i bulkbil eller på flakbil men för värmeverk nära hamn förekommer även transport med båt. För distribution till villaägare finns flera mer eller mindre utvecklade alternativ såsom säckar på pall, stor-säck, bulk m.m.

Mängden energi som går åt för transport, torkning och pelletering utgör ca sex % av energiinnehållet i råvaran, förutsatt att råvaran är en torr biprodukt från träindustrin. Själva transporten utgör mindre än en procent av energiinnehållet i bränslet (vid transportsträckor under 10 mil). Man får således ut 18 gånger den energi som sätts in i processen. Om råvaran måste torkas är förhållandet istället ca 1:7.

Energiinsats för tillverkning och distribution av pellets (MWh/MWh bränsle)

Råvara0
Transport av råvara, 10 km20,002
Torkning(0,1)
Pelletering0,05
Transport av pellets, 40 km20,003
SUMMA0,055
inkl torkning0,155
 
 
Pelletsfakta

Pellets görs av det som blir över vid skogs-avverkning och inom sågverks-, trä- och massaindustrin. Exempelvis kan kutterspån, sågspån, flis och bark bli pellets.

Under första halvåret 2005 såldes över 140 000 ton pellets till svenska småhus-ägare. Totalt levererades över 411 000 ton, det mesta till stora värmeverk för fjärr-värme- och elproduktion.

Pellets som levereras med tankbil (bulk) kostar i genomsnitt runt 1 700 kronor/ton. Pelletspriset varierar över landet. Norrland är billigast, ungefär 1625 kronor/ ton, i Götaland är priset drygt 1700 kronor/ ton och i Svealand kostar ett ton pellets nästan 1 850 kronor. För småsäckar är genom-snittspriset cirka 2 200 kronor/ton eller i genomsnitt cirka 35 kronor per säck. Att köpa enstaka säckar kostar 40–50 kronor styck.

Ett ton pellets räcker till ungefär 4,9 mega-wattimmar energi. Källa: Pelletsindustrins Riksförbund, PiR.  
 
Wikipedia:

Bränslepellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Tillverkning av pellets sker genom att såg- eller kutterspån torkas, därefter mals det i en kvarn för att få en finare fraktion. Det malda materialet pressas sedan under extremt högt tryck (25 ton per kvadratcentimeter är inte ovanligt) och i höga temperaturer och formas till pellets. Den färdiga produkten kyls sedan ner för att lagras hos tillverkaren innan den slutligen levereras till kund.

Det är ligninet i träet som gör att sågspånen håller ihop efter sammanpressningen. Därför behöver man inte tillsätta något främmande ämne i processen.

Pelletsarna har en låg fukthalt och ett högt energiinnehåll jämfört med oförädlade biobränslen. Detta gör dem mer lönsamma att transportera och enklare att använda som bränsle i till exempel en pelletsbrännare eller en kamin.

Själva förbränningen av träpellets tillför ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma som togs upp av trädet under dess uppväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp. För att få en verklig bild av hur mycket koldioxid och andra klimatstörande gaser som släpps ut på grund av användning av bränslepellets måste en livscykelanalys göras eftersom transport och tillverkning av pelletsarna kan orsaka utsläpp från fossila bränslen.

Hur mycket pellets går det åt?
En normalvilla behöver 5-7 ton pellets per år = 10 kubikmeter. Om villan värms med 3 kubikmeter olja per år blir pelletsbehovet 6 ton om året. 1 ton pellets har en volym på cirka 1,5 kubikmeter. En normalvilla behöver 25-30 000 kWh/år; 15-20 000 till uppvärmning, 5 000 till tappvarmvatten och 5 000 till hushållsel.

.... har en diameter på 8 mm och längden får vara max 4 ggr detta mått ....