Pelletsmaskinen WIKEN 280 7 juni

Denna sajt handlar om min maskin för att göra pellets ur träråvara
utan att gå omvägen att göra sågspån först.
Projektet är 6-7 år gammalt så det har pågått ett tag.
Men till att börja med så ska jag försöka fylla på med lite fakta kring pellets
tills jag kan visa maskinen.

Jodå, maskinen finns, och tillverkar pellets.
Men den är under utveckling ännu och då kan det vara dumt att avslöja för mycket.

Den är menad att användas småskaligt till skillnad mot dom jätteanläggningar
som finns hos dom stora drakarna.  
 
Granngården 2015-02-15. Pris= 2,64-2,94 per kilo.  
 
Annan maskin Wiken-maskin
Det har testats på annat håll i Sverige att köra lite pellets småskaligt med hammarkvarn, press, tork samt kringutrustning Jag har för en mycket blygsam kostnad testat 9 olika varianter under 7 års tid och håller nu på med att förfina version nr 7
Ca 8,85* / 30-100 kW anslutningseffekt
beroende på anläggningens storlek.
Kap och pelletsmaskin drar endast 3 kw.
Bara själva tillverkningen
av 1 kg pellets drar 33W
Att tillverka 1 kg pellets i min maskin
drar bara 7,7W
Försäkringen är inte heller att leka med eftersom det brunnit en hel del pelletsanläggningar Det blir ingen dammig miljö
då pelletsen görs direkt från råvirke.
Vid sågningen bildas det damm om virket är torrt,
men inte värre än från ett vanligt sågverk.
En matris kostar ca 30 000 kr till en 1-tonspress Det kan jag nog tillverka en hel maskin för. Pris till kund beräknas till 100 000:-
Fukthalten får ej vara under 13 % eller över 15 % Jag kan använda savande eller knastertorrt virke
Om pellets efter pressning innehåller
8-10 % luftfuktighet
bör den inte lagras hur som helst.
I pannrummet: 30 % luftfuktighet
I huset 40-50 % luftfuktighet
Ute vid 80-90 % luftfuktighet

Skruven bör tömmas då den inte används.
Risken är annars att pelletsen sväller
och skruven fastnar.

Wiken-pellets håller 16 %,
samma som ved.
Kan alltså lagras under tak.
Medan mycket torrt trä har ett
energiinnehåll av ca 4,4 kW/kg,
(15 % fuktighet efter cirka 18 månaders lagring) är energiinnehållet hos pellets ca 4,8 – 5,3 kW/kg beroende på fukthalt. Svensk pellets har en fukthalt på 8 – 10 %.

Det finns pellets med fukthalt ner mot 5 % och denna rekommenderas hellre eftersom värmeutbytet från bränslet blir högre.

I USA och Canada är det vanligt med lägre fukthalt och utvecklingen i Sverige går troligen åt samma håll i framtiden.
Det är värt att betala lite mer för fin pellets.

Innomhustorkad Wiken-pellets
innehåller 6% fuktighet.  
 
 
 
De tester som gjorts på vedpellets
visar att de ur energisynpunkt
är likvärdiga med pressade pellets.
När jag nyss satte mej vid räknaren
så sade den att jag får tillbaka
>11 367% på instoppad energi.
Det var inte dåligt...
Varning för finfraktioner!
Exempel på störningar orsakade av
hög andel finfraktion:

· Ojämn förbränning
..och därmed sänkt verkningsgrad
· Ökade utsläpp av stoft
· Höjd halt oförbränt i askan
· Spridning av damm

Wiken-pellets innehåller 0 % finfraktion

 
 
*= http://www.youtube.com/watch?v=jfHv0zuzqRw&feature=endscreen&NR=1